ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการ “จุฬาฯ สง่างาม 2563 แบบ New Normal”

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จุฬาฯ สง่างาม 2563 แบบ NEW NORMAL เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 17.10 – 18.10 น. โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

ซุมบ้า  

ทุกวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ ณ ลานตฤณชัย รับจำนวน 80 คน  หรือเข้าร่วมผ่านหน้าจอทางโปรแกรม  ZOOM  ได้ที่ Join Zoom Meeting : https://chula.zoom.us/j/7711043210
Meeting ID : 771 104 3210 Password: Ton12345

โยคะ 

วันอังคารและศุกร์ ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน รับจำนวนไม่เกิน 30 คน (นำเสื่อมาเอง) หรือเข้าร่วมผ่านหน้าจอทาง Facebook ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : https://www.facebook.com/cuscpage/

Fit Fun and   Firm 

วันพฤหัสบดี ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน รับจำนวนไม่เกิน 30 คน หรือเข้าร่วมผ่านหน้าจอทาง Facebook ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : https://www.facebook.com/cuscpage/

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงชื่อจองผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.cusc.chula.ac.th ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วม 7 วัน โดยระบบจะเปิดให้จองทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 12.00 น. และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้หลังเวลา 12.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.  0-2218-2816 หรือ 0-2218-2848

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย