ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวน “เดิน – วิ่ง สู้ Covid – 19”

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสมาชิกศูนย์กีฬาฯ ร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง สู้ Covid – 19″ สะสมระยะทาง เดิน 1 ล้านก้าว และวิ่งสะสมระยะทาง 100 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 19 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 2 เดือน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2563

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.cusc.chula.ac.th ทาง QR Code หรือทาง link : https://bit.ly/3igL4uT

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ครบตามระยะทางแล้ว แสดงหลักฐาน รับรางวัลสำหรับ 100 คนแรก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2848

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย