ข่าวสารจุฬาฯ

สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ เชิญชมนิทรรศการ “ผ้าไทยไปไหน”

โครงการนวัตกรรมวิจัยไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “ผ้าไทย ไปไหน” จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผ้าไทย จัดแสดง ระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2563
ณ บริเวณห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลป์กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามศูนย์การค้ามาบุญครอง)

นิทรรศการ “ผ้าไทย ไปไหน” นำเสนอประเด็นความเชื่อมโยงของปัญหาในการพัฒนาผ้าไทยในทุกระดับ ทั้งด้านการผลิต การจัดสรรวัตถุดิบ การประกอบการ การอุตสาหกรรม รวมถึงมุมมองของผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา และหาความรู้จากองค์กรและชุมชนตัวอย่างที่พัฒนาผ้าไทยจนประสบความสำเร็จ และการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ผ้าไทยให้คงเอกลักษณ์และความนิยมในสังคมไทย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thaistudies.chula.ac.th/
https://www.facebook.com/ThaiStudiesCU/

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย