ข่าว

Art & Culture Talk “จิ๋วแต่แจ๋ว” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

Art & Culture Talk  “จิ๋วแต่แจ๋ว” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดกิจกรรม Art & Culture Talk ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 น. พบกับศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ร่วมสนทนาในหัวข้อ “จิ๋วแต่แจ๋ว”  รับฟังเรื่องราวความประทับใจ มิตรภาพ และประวัติศาสตร์อันน่าสนใจจากโปสการ์ดใบเล็กๆ ที่สะท้อนสิ่งที่งดงามในความทรงจำมากมาย

รับชมพร้อมกันได้ทาง  Facebook LIVE  หรือที่เพจ CU Art Culture

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ โทร. 0-2218-3634

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X