ข่าว

หลากหลายวิชา CHULA MOOC เปิดให้ลงทะเบียนเรียนเดือนกรกฎาคม

หลากหลายวิชา CHULA MOOC  เปิดให้ลงทะเบียนเรียนเดือนกรกฎาคม

CHULA MOOC  คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ ที่ทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ  ที่เปิดในเดือนกรกฎาคม 2563 ส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน เช่น


CHULA MOOC  เดือนกรกฎาคมจะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00 น. ผู้ลงทะเบียนสามารถเริ่มเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

อ่านวิธีการใช้งาน และวิธีการลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to

ดูรายละเอียดเนื้อหารายวิชาได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CHULAMOOC/

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X