ข่าวสารจุฬาฯ

หลากหลายวิชา CHULA MOOC เปิดให้ลงทะเบียนเรียนเดือนกรกฎาคม

CHULA MOOC  คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ ที่ทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ  ที่เปิดในเดือนกรกฎาคม 2563 ส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน เช่น


CHULA MOOC  เดือนกรกฎาคมจะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00 น. ผู้ลงทะเบียนสามารถเริ่มเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

อ่านวิธีการใช้งาน และวิธีการลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to

ดูรายละเอียดเนื้อหารายวิชาได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CHULAMOOC/

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย