ข่าวสารจุฬาฯ

Innovation Challenge for a Sustainable Society

Engaging Our Future!

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอชวนน้องๆ นิสิต ร่วมประกวดไอเดียนวัตกรรมตอบโจทย์สังคม  เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation Challenge for a Sustainable Society”  ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 ดอลล่าสหรัฐ พร้อมทั้งโอกาสในการเข้าร่วม webinar กับโค้ชผู้เชี่ยวชาญจาก UNDP, Yunus Foundation (Thailand) และ SDGX

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผ่านทาง https://www.eventpop.me/e/9142

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EngagingOurFutureCU/

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย