ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาผู้บริหารระดับต้น หลักสูตร “CHULA NEXT LEADERS” รุ่นที่ 11

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้น สายปฏิบัติการ หลักสูตร “CHULA NEXT LEADERS” รุ่นที่ 11  โดยมีคุณสุภาพร  จันทร์จำเริญ รองอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานมอบวุฒิบัตร มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง สายปฏิบัติการ จำนวน 55 ท่าน

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย