ข่าวสารจุฬาฯ

อาจารย์คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ ให้ความรู้เรื่องเห็บในสุนัข และแนวทางการป้องกันเห็บเข้ารูหูคน

จากกรณีที่มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ เตือนภัยในช่วงหน้าฝนสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขควรระมัดระวังในเรื่องเห็บจากสุนัขเข้าไปในหูจนตัวโตพร้อมวางไข่ โชคดีที่มาพบแพทย์และเอาออกได้ทันนั้น รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ หน่วยปรสิตวิทยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  ได้ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวว่า โอกาสที่เห็บจะเข้าไปในหูคนนั้นเกิดขึ้นได้แต่ค่อนข้างน้อย เพราะโดยธรรมชาติของเห็บแล้วจะชอบดูดเลือดจากสุนัขมากกว่า เว้นแต่จะเป็นอุบัติเหตุที่นานๆ ครั้งอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่บ้านเลี้ยงสุนัขและมีการป้องกันเห็บบนตัวสุนัขได้ไม่ดีพอ อาจทำให้ในบ้านมีเห็บจำนวนมากและสามารถเข้ามาใกล้ตัวเราได้ อย่างไรก็ตาม นอกจากเห็บในสัตว์เลี้ยงของเราแล้ว ยังมีเห็บที่อยู่ในสัตว์ป่าหลายชนิดที่เป็นอันตรายกับเราได้ ถ้าหากไปเที่ยวตามป่าเขา กางเต๊นท์นอนในป่า ก็ต้องระมัดระวังเห็บที่อาจจะเข้าไปในหูของเราได้เช่นกัน

รศ.น.สพ.ดร.สนธยาได้แนะนำวิธีการป้องกันปัญหาเห็บในสุนัข เริ่มตั้งแต่การใช้ยาฉีด ยากิน สเปรย์ฉีดพ่นตามตัว ยาหยอดหลัง รวมถึงปลอกคอที่จะช่วยไล่เห็บไม่ให้มาดูดเลือดสุนัข แต่จะเลือกวิธีใดนั้นแนะนำว่าให้ปรึกษาสัตวแพทย์เป็นการดีที่สุด

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย