ข่าว

เชิญร่วมโครงการ Chula Safety 2020 “New normal สู่ “วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

เชิญร่วมโครงการ Chula Safety 2020 “New normal สู่ “วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดงาน “Chula Safety 2020 New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในจุฬาฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การอบรมให้ความรู้

เรื่อง การตรวจสอบไฟฟ้าเบื้องต้น ออฟฟิศซินโดรม และการจัดการความเครียด เป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ของ ศปอส. ได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-table.asp

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย

หัวข้อ “New normal สู่ “วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ผลงานภาพถ่ายจะได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์บน Website และ Facebook ของ SHECU พร้อมเปิดให้ผู้เข้าชมร่วม โหวตให้คะแนนบน Facebook เพื่อชิงรางวัล Popular vote

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=408

กิจกรรมประกวด Chula Safety Ambassador 2020

เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาคมจุฬาฯ นิสิตปัจจุบันที่สนใจ ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=406

กิจกรรมโต้วาที

เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นิสิต และบุคลากรของจุฬาฯ และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ChulaSafety 2020 ให้กับประชาคมจุฬาฯ โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ผ่านการถ่ายทอดสดบน Facebook และ YouTube

กิจกรรมประกวดบุคลากรดด้านความปลอดภัยดีเด่น

เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ของบุคลากร ส่งเสริมและผลักดันให้งานด้านความปลอดภัยฯ เป็นส่วนหนึ่งในงานประจําของบุคลากรและของส่วนงาน รวมถึงเพื่อเป็นแบบอย่างในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=405

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิภาพร กุลสุข โทร.0-2218-5213, 0-2218-5227 อีเมล shecu@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X