ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมโครงการ Chula Safety 2020 “New normal สู่ “วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดงาน “Chula Safety 2020 New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในจุฬาฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การอบรมให้ความรู้

เรื่อง การตรวจสอบไฟฟ้าเบื้องต้น ออฟฟิศซินโดรม และการจัดการความเครียด เป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ของ ศปอส. ได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-table.asp

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย

หัวข้อ “New normal สู่ “วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ผลงานภาพถ่ายจะได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์บน Website และ Facebook ของ SHECU พร้อมเปิดให้ผู้เข้าชมร่วม โหวตให้คะแนนบน Facebook เพื่อชิงรางวัล Popular vote

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=408

กิจกรรมประกวด Chula Safety Ambassador 2020

เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาคมจุฬาฯ นิสิตปัจจุบันที่สนใจ ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=406

กิจกรรมโต้วาที

เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นิสิต และบุคลากรของจุฬาฯ และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ChulaSafety 2020 ให้กับประชาคมจุฬาฯ โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ผ่านการถ่ายทอดสดบน Facebook และ YouTube

กิจกรรมประกวดบุคลากรดด้านความปลอดภัยดีเด่น

เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ของบุคลากร ส่งเสริมและผลักดันให้งานด้านความปลอดภัยฯ เป็นส่วนหนึ่งในงานประจําของบุคลากรและของส่วนงาน รวมถึงเพื่อเป็นแบบอย่างในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=405

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิภาพร กุลสุข โทร.0-2218-5213, 0-2218-5227 อีเมล shecu@chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย