ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการจัดการระบบการสัญจร ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา และระบบระบายน้ำ” คณะเศรษฐศาสตร์ – ประตูรัฐศาสตร์ ระยะที่ 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการจัดการระบบการสัญจร – โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาและระบบระบายน้ำ (คณะเศรษฐศาสตร์ – ประตูรัฐศาสตร์) เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ ถึงประตูถนนอังรีดูนังต์ คณะรัฐศาสตร์ และบริเวณประตูทางเข้าจามจุรีสแควร์จนถึงคณะเศรษฐศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ น้ำไม่ท่วมขังเวลาฝนตก รวมทั้งจะก่อสร้างทางเดินมีหลังคาในบริเวณดังกล่าว ซึ่งโครงการก่อสร้างได้ดำเนินมาถึงระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเส้นทางประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีฝั่งถนนพญาไท มุ่งหน้าคณะรัฐศาสตร์ จะสามารถใช้สัญจรเข้าถึงคณะรัฐศาสตร์ได้เพียงบริเวณหน้าอาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์เท่านั้น และไม่สามารถใช้ประตูคณะรัฐศาสตร์ฝั่งถนนอังรีดูนังต์เข้า-ออกได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการระยะที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563

ปิดประตูทางเข้า-ออก ถนนอังรีดูนังต์
ลานจอดรถ 2 และลานจอดข้างศาลาพระเกี้ยว ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2562 –30 ก.ย. 2563

ปิดพื้นที่ลานจอดรถสถาบันภาษา (ลานจอดรถ 1)

ตั้งแต่ วันที่ 11 ก.ค. –9 ส.ค. 2563

ปิดพื้นที่ลานจอดรถข้างศาลาพระเกี้ยว (บางส่วน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ โทรศัพท์ 0-2218-0250-52

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย