ข่าวสารจุฬาฯ

งาน GenEd Fair 2020 นิทรรศการออนไลน์ “New Normal GenEd”

ศูนย์การศึกษาทั่วไป (GenEd) ขอเชิญเข้าร่วมงาน GenEd Fair 2020 ซึ่งในปีนี้งานจัดในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “New Normal GenEd” ภายในงานพบกับ รายวิชา GenEd ที่สามารถรับนิสิตเพิ่มได้ GenEd Talk Online กับแขกรับเชิญพิเศษมากมาย อาทิ

KhotKool Happy Station กับ โอ๊ต ปราโมทย์
Influencer Marketing เคล็ด(ไม่)ลับ Up skill กับ เฟื่องลดา นางฟ้าไอที

กิจกรรม Workshop จาก CUVIP

Cute Clay Accessories ปั้นดินเครื่องประดับ โดย ผศ.ดร.อินทิรา พรหมพันธุ์
Basic Brewing: All about coffee perceptions by POUR OVER LAB โดย คุณปาณิสรา เอี่ยมโหมด

พร้อมนิทรรศการแนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป, เกม และกิจกรรมสะสม G-rewards เมื่อเข้าชมนิทรรศการ ลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ Coffee professional และส่วนลด 15% จากร้าน POUR OVER LAB ผู้สนใจที่ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ http://www.fair.gened.chula.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร. 0-2218-3914

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสรกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ เปิดเผยว่างาน GenEd Fair Online  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะนำรายวิชาของศูนย์การศึกษาทั่วไปที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาหน้าแก่นิสิตจุฬาฯ รวมทั้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และเป็นโอกาสที่จะแนะนำนิสิตปี 1 ในการลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป สำหรับการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน New Normal GenEd โดยมีการจัดนิทรรศการที่เป็นแบบกึ่ง Virtual การนำเสนอคลังสมองออนไลน์ของ GenEd  สร้างรายวิชาออนไลน์ให้นิสิตนักศึกษาสามารถเรียนได้นอกจากหลักสูตร CHULA MOOC ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ไฮไลต์ของงานคือกิจกรรม GenEd Talk Online ที่มีแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงมากมายมาให้ความรู้ กิจกรรม Workshop จากหลักสูตร CUVIP  

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ เผยว่า รายวิชา GenEd เป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของนิสิตทุกหลักสูตร ซึ่งนิสิตจะต้องเรียนรายวิชา GenEd ทั้งหมด 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาทางด้านภาษา 12 หน่วยกิต ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันภาษา วิชาที่รับผิดชอบโดยศูนย์การศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ หมวดวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสหศาสตร์ และหมวดสังคมศาสตร์ ส่วนอีก 6 หน่วยกิตเป็นวิชาที่นิสิตสามารถเลือกเรียนได้อิสระ

สำหรับ CUVIP เป็นการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ง VIP ย่อมาจาก Value Integration Program เปิดให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปสามารถเรียนได้ ผู้ที่ผ่านการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ ปัจจุบันหลักสูตร CUVIP Online เดือนกรกฎาคมเปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว

“ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมงาน GenEd Fair Online : New Normal GenEd  ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 ทาง http://www.fair.gened.chula.ac.th/  นิสิตจะได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาทั่วไปซึ่งปัจจุบันมีรายวิชาทั้งหมดมากกว่า 350 รายวิชาให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งสามารถมาหาข้อมูลได้จากในงานนี้” รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ กล่าว

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย