ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง”เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตรรษที่ 21″

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าฟังโครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง”เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตรรษที่ 21″ โดย ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป จากภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. บรรยายออนไลน์โดยใช้ Application Zoom

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง และถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ที่ https://bit.ly/2LVngxH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4923

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย