ข่าวสารจุฬาฯ

CU-MEDi Open House 2020

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประวัติ ชั้น 4 อาคารหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯพร้อมด้วย รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมกันบรรยายผ่าน Facebook Live ในงาน CU-MEDi Open House 2020 เพื่อแนะแนวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi (Doctor of Medicine – International Program) หลักสูตรใหม่ล่าสุดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
     ผู้สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity/videos/648003605805105

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย