ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมวิชาการ “QS Subject Focus Summit – Medicine 2020”

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “QS Subject Focus Summit – Medicine 2020”  ภายใต้แนวคิดหลัก “The Future of Medicine: Challenges and Opportunities in the Disruptive Era” ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ในรูปแบบ Virtual meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qssubjectfocus.com/bangkok-2020/ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2256-4193 หรือ E – Mail : mdcu2009@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย