ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ส่ง “รถ CU กองหนุน” นวัตกรรมเสริม “State Quarantine” ป้องโควิด-19 ระลอกใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  คิดค้นและพัฒนา “รถกองหนุน” หรือ “รถความดันบวก” (Positive Pressure) ปลอดเชื้อ 100%  อีกหนึ่งนวัตกรรมเสริมความเข้มแข็งให้กลไกการดูแลประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่ใน State Quarantine และ Local Quarantine มีประสิทธิภาพ เป็นตัวช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องมาพำนักชั่วคราว

            ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “การนำนวัตกรรมเข้ามาเสริมในกระบวนการการดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องเข้ามาอยู่ใน State Quarantine หรือ Local Quarantine จะยิ่งช่วยให้การบริหารจัดการการป้องกันการแพร่เชื้อเข้ามาในประเทศไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งผลโดยตรงให้สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งแน่นอนว่าต้องดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการการจัดการภายในประเทศต่างๆ ที่รัฐบาลรณรงค์ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมกันปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำระลอกใหม่  จุฬาฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาจึงได้นำองค์ความรู้ที่มีเร่งพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานได้จริง  รถ CU กองหนุนเป็นนวัตกรรมที่นำเข้ามาสนับสนุนการทำงานจริงใน State Quarantine และ Local Quarantine ของหน่วยงานภาครัฐ”

            ด้าน ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิศวกรรมชีวเวช จุฬาฯผู้พัฒนานวัตกรรม กล่าวว่า “เราพัฒนารถกองหนุนเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใกล้ชิด เข้าตรวจทำหัตถการและพูดคุยซักถามอาการของผู้กักตัวได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น รถความดันบวกนี้จะมาพร้อมระบบสื่อสารผ่านไมโครโฟนแบบไร้สาย ทำให้เกิดความมั่นใจและลดความวิตกกังวลไปได้มาก”


            “รถกองหนุน” หรือ “รถความดันบวก” อีกหนึ่งนวัตกรรมจุฬาฯ ที่เป็นมากกว่าสิ่งประดิษฐ์ ที่มีส่วนช่วยทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ไม่เกิดขึ้นเร็วจนเกินไป

            รับชมวิดีโอสัมภาษณ์ ​ https://youtu.be/7xJzkban3Ys

            ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/107542200880708/posts/170840344550893/

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย