ข่าว

การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมของจุฬาฯ กับ COVID-19” ในงาน ”The APRU Global Health Webinar Series”

การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมของจุฬาฯ กับ COVID-19” ในงาน ”The APRU Global Health Webinar Series”

ขอเชิญฟังการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อThe Use of Technology and Innovation to Combat COVID-19 in Thailand” โดย อ.ภก.ดร.ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “The APRU Global Health Webinar Series”  จัดโดย Assocation of Pacific RIm Universities (APRU)  ซึ่งเป็นสมาคมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งอเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย  โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง COVID-19 ในหลากหลายประเด็น สำหรับการบรรยายออนไลน์ในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการต่อสู้กับ COVID-19 รวมถึงการที่ประเทศไทยและคนไทยร่วมมือกันหยุดยั้ง COVID-19 ด้วยเทคโนโลยีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายทางออนไลน์ได้ที่  https://zoom.us/webinar/register/WN_PB8PSB2_S-yj-7GDJvdR1g

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X