ข่าว

คอร์สออนไลน์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ สอนผ่าน Application

คอร์สออนไลน์จากสถาบันภาษา จุฬาฯ สอนผ่าน Application

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครเรียออนไลน์ CULI ENGLISH ONLINE COURSES ในรูปแบบการเรียนสอนแบบ New Normal เรียนผ่าน CULI Online Application สามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ในเวลาเรียน จำนวน 2 คอร์ส ได้แก่

  1. CU-TEP (Error Identification)  เป็นคอร์สที่ช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ CU –TEP โดยจะมีการสอนตามรูปแบบข้อสอบ Error Identification สอนเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่สำคัญๆ และพบบ่อยในข้อสอบ รวมทั้งการทำแบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ เริ่มเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2563

  2. Intensive Grammar เป็นคอร์สที่มีการสรุปไวยากรณ์แบบเข้มข้น โดยเน้นประเด็นไวยากรณ์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญต่างๆ  เน้นเพื่อให้นำไปใช้ได้จริง และปรับพื้นฐานเพื่อการต่อยอดทักษะอื่นๆ ของภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนวันที่  18 สิงหาคม 2563

ผู้เข้าเรียนครบ 80% ของเวลาเรียน จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันภาษา จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-6017-8 หรือที่ http://www.culionline.com E-mail : culionline@chula.ac.th
Website :  www.culi.chula.ac.th และ Facebook CULIChula

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X