ข่าว

Art & Culture Talk ep.14 “ดนตรีบำบัด”.. เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

Art & Culture Talk ep.14 “ดนตรีบำบัด”.. เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ เชิญรับชม  Art & Culture Talk ep.14 ดนตรีบำบัด”.. เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. ร่วมหาคำตอบว่าดนตรีบำบัดคืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร และงานของนักดนตรีบำบัดคืออะไร

พูดคุยกับ อ.ภัชชพร ชาญวิเศษ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรปริญญาโทด้านดนตรีบำบัด ผู้มีประสบการณ์การทำงานดนตรีบำบัดกับผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อม และนักโทษในเรือนจำ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

รับชมได้ทางเพจ CU Art Culture : https://www.facebook.com/cuartculture/

และเพจ CU Symphony Orchestra : https://www.facebook.com/cusymphonyorchestra/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3634-5

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X