ข่าว

กิจกรรม LIS Journal Club โควิด-19 ในวิกฤตครั้งนี้ มีโอกาสซ่อนอยู่บ้างไหม?

กิจกรรม LIS Journal Club โควิด-19 ในวิกฤตครั้งนี้ มีโอกาสซ่อนอยู่บ้างไหม?

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LIS Journal Club ในวิกฤตครั้งนี้ มีโอกาสซ่อนอยู่บ้างไหม? ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom  เพื่อร่วมถอดบทเรียนจากโควิด-19 จากการอ่านบทวิเคราะห์ Coronavirus Pandemic (2019-2020) จาก Center for the Future of Libraries, ALA ซึ่งบทวิเคราะห์นี้ช่วยให้เกิดการคิดเชื่อมโยงและตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดที่มีต่อสังคม และชี้ให้เห็นโอกาสของห้องสมุดที่จะพลิกวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เป็นโอกาส โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทและการทำงานในเชิงรุก ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยโดย อ.ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร 

เข้าถึงบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ http://www.ala.org/tools/future/trends/coronavirus

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/pm1JnbicrdksVRJd6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4817, 09-6202-3310

อีเมล์: libsci@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X