ข่าว

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน ชวลิต เสริมปรุงสุข : Rest In Progress ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช 2557 และเป็นศิลปินไทยได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ซึ่งบุคคลแบบอย่างและแรงบันบาลใจให้กับผู้คนในฐานะศิลปินในการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมทั้งยังเป็นบุคคลสนับสนุนและส่งเสริมวงการศิลปะ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X