ข่าว

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ รองอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่มีบุคลากรจำนวน 60 ท่าน ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก

 

 

 

 

 

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X