ข่าว

กิจกรรมอบรมออนไลน์ใน “สัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2020”

กิจกรรมอบรมออนไลน์ใน “สัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2020”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Chula Safety 2020 :New normal สู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 โดยมีการจัดอบรมออนไลน์เพื่อให้นิสิต บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงาน ดังนี้

การอบรมเรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

การอบรมเรื่อง “Office syndrome และฝึกปฏิบัติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.20 น.

การอบรมเรื่อง “การจัดการความเครียดในยุค COVID-19
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.20 น.

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2563  

สมัครเข้าอบรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/ChulaSafety2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-5222 หรือ 09-9132-6622 อีเมล shecu@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X