ข่าวสารจุฬาฯ

“Life of Kwan” และ “กระดูกไทเทเนียมจุฬาฯ” ภาพยนตร์สั้นจากจุฬาฯ คว้ารางวัลบนเวทีประกวดระดับโลก

เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ภาพยนตร์สั้นซึ่งอำนวยการผลิตโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สองเรื่อง ได้แก่ “Life of Kwan” และ “กระดูกไทเทเนียมจุฬาฯ” ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดภาพยนต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ระดับโลก WINA World Independent Advertising Awards 2020 ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจาก 27 ประเทศทั่วโลก และมีผลงานที่เข้าประกวดกว่า 140 ผลงาน  โดยภาพพยนตร์สั้นเรื่อง “กระดูกไทเทเนียมจุฬาฯ” หรือ “Amputation” ได้รับรางวัล “Honorable Mention” ในหมวด Film นอกจากนี้ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Life of Kwan” สามารถคว้ารางวัล “Honorable Mention” ในหมวด Content

“กระดูกไทเทเนียมจุฬาฯ” หรือ “Amputation” สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด จุฬาฯ สร้างสรรค์นวัตกรรม และ สร้างเสริมสังคมไทย ซึ่งใช้การเล่าจากชีวิตจริงของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เคราะห์ร้ายเป็นมะเร็งกระดูกและอาจต้องถูกตัดแขนเพื่อรักษาชีวิตไว้ แต่โชคดีที่ในเวลานั้นประเทศไทยได้คิดค้นกระดูไทเทเนียมเฉพาะบุคคลที่ทดแทนกระดูกจริงได้สำเร็จ ทำให้เด็กผู้ชายคนนี้สามารถรักษาแขนและชีวิตไว้ได้ ซึ่งผลงาน “กระดูกไทเทเนียมเฉพาะบุคคล” ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยฝีมือคนไทยที่สร้างนวัตกรรมระดับโลกจากความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับโรงเรียนแพทย์อีกหลายสถาบันได้ช่วยให้คนไทยที่ต้องการกระดูกทดแทนสามารถเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงมากขึ้น ­­­­­ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการสร้างโดย คุณชาครีย์ รุจิวิพัฒน์

ภาพยนตร์สั้นแนวสะท้อนสังคม เรื่อง Life of Kwan ภายใต้แนวคิด “ใจ คือ ของขวัญที่ดีที่สุด” เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยม “การแสดงความยินดีอย่างพอเพียง” โดยเชิญชวนให้ผู้ที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจุฬาฯ ในปีการศึกษา 2561 นี้ และรวมถึงปีต่อๆ ไป ลดการมอบของขวัญที่ฟุ่มเฟือยแก่บัณฑิต เช่น ดอกไม้ ลูกโป่ง เป็นต้น และหันมาแสดงความยินดีกันอย่างเรียบง่าย เพื่อลดการเกิดขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาพยนตร์สั้น “Life of Kwan” กำกับการสร้างโดยคุณเอ ฉัตรชัย ประเสริฐมรรค

การได้รับรางวัลระดับโลกดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านสามารถชมผลงานที่ได้รับรางวัล WINA World Independent Advertising Awards 2020 ได้ที่

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย