ข่าวสารจุฬาฯ

นวัตกรรมจุฬาฯ พัฒนาต้นแบบหน้ากาก N95

“หน้ากากอนามัย N95” มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อก่อโรคต่างๆ ได้ดีกว่าหน้ากากประเภทอื่น การขาดแคลนหน้ากากอนามัย N95 ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ร่วมกับภาคเอกชน (กลุ่มบริษัท KIJ Marketing จำกัด) ได้จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมจุฬาฯ พัฒนาหน้ากาก N95” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายชานนทร์ เนียมก้องกิจ และนายรัฐฐา วัธนะชัย กลุ่มบริษัท KIJ Marketing จำกัด ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธุ์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ และ นพ.มาร์วิน เทพโสพรรณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ และ อาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธุ์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ นายชานนทร์ เนียมก้องกิจ และนายรัฐฐา วัธนะชัย ผู้แทนกลุ่มบริษัท KIJ Marketing จำกัด ได้พัฒนาหน้ากากอนามัย N95 (N95 Respirator) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับทางการแพทย์และใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหน้ากากอนามัย N95 ชนิดขึ้นรูปที่มีการปรับปรุงเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการสะท้อนน้ำและเพิ่มความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวของหน้ากากอนามัย N95 ตัวหน้ากากถูกออกแบบให้ผู้สวมใส่หายใจได้สะดวกขึ้นและพื้นผิวสัมผัสของหน้ากากช่วยลดการระคายเคืองต่อผิวหน้า

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบหน้ากากอนามัย N95 ที่พัฒนาขึ้น ได้ผ่านการทดสอบการรับรองมาตรฐานของหน้ากากอนามัยเบื้องต้นแล้ว ได้แก่ ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ประสิทธิภาพการกรองเชื้อแบคทีเรีย จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ การทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าจากหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การผ่านได้ของอากาศและการกระจายของเปลวไฟ จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งนี้หน้ากากอนามัย N95 นี้ ยังคงต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตหน้ากากอนามัย N95 ให้มีคุณสมบัติที่ดีในราคาที่เหมาะสม ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย N95 ในระยะยาว ลดการนำเข้าหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศ

ทางศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมโครงการ “Mask for unmask” เพื่อสั่งซื้อหน้ากากอนามัย N95 ชิ้นละ 50 บาท ทุกการสั่งซื้อ 1 ชิ้น จะได้รับสิทธิ์ส่งต่อหน้ากากอนามัยอีก 1 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่เขตแดนไทย-พม่า รวม 10 จังหวัด โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ @ https://lin.ee/Jk3OomL

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2649-4000 ต่อ 3686 E-mail: cmic.chula@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย