ข่าว

จุฬาฯ มอบภาพยนตร์สั้น “ยินดีด้วย(ใจ)” เพื่อรณรงค์การแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในยามที่เราต้อง(รักษาระยะ) ห่างกัน

จุฬาฯ มอบภาพยนตร์สั้น “ยินดีด้วย(ใจ)” เพื่อรณรงค์การแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในยามที่เราต้อง(รักษาระยะ) ห่างกัน

เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ยินดีด้วย(ใจ)” หรือ Congratulations!” เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตจุฬาฯ ภายใต้แนวคิด “ใจ คือ ของขวัญที่ดีที่สุด” โดยในปีนี้ จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้ที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตจุฬาฯ โปรดลดการมอบของขวัญฟุ่มเฟือย เช่น ดอกไม้ ลูกโป่ง เป็นต้น และหันมาสื่อสารความยินดีกันอย่างเรียบง่าย เพื่อลดการเกิดขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันรักษาระยะห่างทางสังคมตลอดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ภาพยนตร์สั้น “ยินดีด้วย(ใจ)” กำกับโดย คุณชาครีย์ รุจิวิพัฒน์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจุฬาฯ มาร่วมแสดงด้วย อาทิ ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม (รับบทเป็น “คุณแม่” และ “คุณพ่อ” ของบัณฑิต) ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต และคุณกัญญสร ตัณศุภผล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ (รับบทเป็น “คุณแม่” และ “คุณพ่อ” ของเพื่อนบัณฑิต)

นอกจากนี้ ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับงานรับปริญญาของจุฬาฯ ยังเคยได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดภาพยนต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ระดับโลก WINA World Independent Advertising Awards มาถึงสองปีติดต่อกันจากเรื่อง Life of Kwan สามารถคว้ารางวัล “Honorable Mention” ในหมวด Content ในปี 2563 และเรื่อง The Gift ได้รับรางวัล Bronze Award จากหมวด Digital Content For Education และ Honorable mention ในหมวด Film: Public Services Campaigns, Civic Campaigns and Social Campaigns ในปี 2562

สามารถชมภาพยนตร์สั้น

เรื่อง “Life of Kwan” ได้ที่ https://youtu.be/qPJX97TWdHQ

เรื่อง “The Gift” ได้ที่ https://youtu.be/UIdw61jAuUI

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X