ข่าว

ขยายเวลาบัณฑิตจุฬาฯ ลงทะเบียนประเมินความเสี่ยงโควิด-19

ขยายเวลาบัณฑิตจุฬาฯ ลงทะเบียนประเมินความเสี่ยงโควิด-19

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแพทย์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการลงทะเบียนกรอกข้อมูลตนเองออนไลน์ เพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่จุฬาฯ ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563 นี้

ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนช่วงวันที่ 7-9 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่ามีบัณฑิตอีกจำนวนร้อยละ 30 ของบัณฑิตทั้งหมด ที่ยังไม่ลงทะเบียนคัดกรองโควิด-19 บัณฑิตสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 10-13 กันยายน 2563 นี้

http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversityHealthServiceCenter/

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X