ข่าว

อาคารจอดรถที่เปิดให้บริการในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

อาคารจอดรถที่เปิดให้บริการในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 มีอาคารและลานจอดรถบริเวณภายใน และโดยรอบมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตและผู้มาร่วมงานฯ จำนวน 17 แห่ง (มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้  

1. อาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9)

2. อาคารจอดรถ 2 (คณะอักษรศาสตร์)

3. อาคารจอดรถ 3 (คณะรัฐศาสตร์)

4. อาคารจอดรถ 4 (อาคารจุฬาพัฒน์ 14)

5. พื้นที่จอดรถรอบโครงการ U-center

6. อาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square)

7. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

8. MBK

9. อาคารวิทย์กิตต์

10. สยามสแควร์ 

11. สยามพารากอน – สยามดิสคัฟเวอร์รี่

12. สยามสแควร์วัน

13. พื้นที่จอดรถตลาดสามย่าน 1

14. อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

15. I’m Park

16. ระเบียงจามจุรี (CU Terrace)

17. อาคารมั่นคง

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X