ข่าว

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่อง FAAMAI Digital Arts Hub

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่อง FAAMAI Digital Arts Hub

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษ  (NBT WORLD) สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ “Thailand Today” ซึ่งออกอากาศทาง NBT WORLD เรื่อง  “ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล” (FAAMAI Digital Arts Hub) ซึ่งป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และงานด้านดิจิทัลอาร์ตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่บริเวณใกล้อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ศิลปินไทยและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานด้านดิจิทัลอาร์ตทัดเทียมระดับนานาชาติ โดยจะมีการจัดงานนิทรรศการเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X