ข่าว

จุฬาฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

จุฬาฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้อง 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา สำนักงานมหาวิทยาลัยจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิตรวมทั้งมอบของที่ระลึกแด่บุคลากรที่จะเกษียณอายุ เพื่อแสดงความขอบคุณเพชรชมพูที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในกำกับของอธิการบดีและจะเกษียณอายุในปี 2563

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X