ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการ “จุฬาฯ สามัคคี” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 และโรงเรียนบ้านไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดโครงการ “จุฬาฯ สามัคคี” นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตจำนวน 80 คน ร่วมทำความสะอาดอาคาร ห้องเรียน ทาสีและระดมกำลังช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากภาวะผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าท่วมพัดหมู่บ้านและชุมชนเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สมาคม นิสิตเก่าหอพักจุฬาฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อนำนิสิตจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือ และร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน เสื้อนักเรียน คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งร่วมสมทบทุนช่วยเหลือซ่อมแซมห้องเรียน และเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย