ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ น.ส.เกษิณี เกตุเลขา ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากผลงาน “H NUMBERS นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาล แม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี พ.ศ. 2563

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย