ข่าว

เชิญชมรายการ “มิติใหม่ไทยแลนด์” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เรื่อง “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในยุค New Normal”

เชิญชมรายการ “มิติใหม่ไทยแลนด์” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เรื่อง “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในยุค New Normal”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชมรายการ “มิติใหม่ไทยแลนด์” เรื่อง “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในยุค New Normal” วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  (NBT2HD)

ร่วมสนทนาโดย 

– ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ปีการศึกษา  2562

– รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X