ข่าว

Job Expo Thailand 2020 และโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

Job Expo Thailand 2020 และโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 “ไทยมีงานทำ” มหกรรมการจัดหางานระดับชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่บัณฑิตไม่ควรพลาด ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  Hall EH 98-99 เวลา 10.00 – 20.00 น.  เพื่อส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาใหม่ ช่วยเหลือให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บรรเทาปัญหาของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19

สำหรับบัณฑิตจุฬาฯ นิสิตเก่า บุคคลทั่วไปที่ต้องหาตำแหน่งงาน และผู้ที่สนใจฝึกอบรมหลักสูตรทักษะอาชีพ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้จัด โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Government Co-Payment) ซึ่งรัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินสมทบให้กับนายจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ตั้งเป้าหมายจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 260,000 อัตรา ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนชั้นนำต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปีซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 หรือจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 และรับเงินผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทย 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ https://www.xn--12clacd4e8al7d5e3cc7pvb4cwac.com/register/landing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1694 หรืออีเมล pr@doe.go.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X