ข่าว

เสวนาออนไลน์ “ครูทำร้ายเด็ก : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

เสวนาออนไลน์ “ครูทำร้ายเด็ก : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมการเสวนาวิชาการในโครงการคืนความรู้สู่สังคม เรื่อง ครูทำร้ายเด็ก : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน โดยคณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เป็นวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ ดำเนินรายการโดย คุณเวณิกา บวรสิน (ครูส้ม) ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่าน Facebook Live “บริหารชีวิตด้วยจิตวิทยา” https://www.facebook.com/CUPsychBooks

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่โทร. 0-2218-1185

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X