ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ “ครูทำร้ายเด็ก : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมการเสวนาวิชาการในโครงการคืนความรู้สู่สังคม เรื่อง ครูทำร้ายเด็ก : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน โดยคณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เป็นวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ ดำเนินรายการโดย คุณเวณิกา บวรสิน (ครูส้ม) ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่าน Facebook Live “บริหารชีวิตด้วยจิตวิทยา” https://www.facebook.com/CUPsychBooks

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่โทร. 0-2218-1185

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย