ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญอุดหนุน “สลากกาชาดจุฬาฯ 2563” ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ และผู้สนใจอุดหนุน “สลากกาชาดจุฬาฯ 2563” ราคาฉบับละ 100 บาท บัตรมีทั้งหมด 70,000 ฉบับ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย

รางวัลที่ 1   รถยนต์ Mercedes-Benz GLA 200 Urban (หรือเทียบเท่า)

รางวัลที่ 2   รถยนต์ Toyota Yaris Sport

รางวัลที่ 3   รถกระบะ Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×2 2.4 Entry

รางวัลที่ 4   สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท 

และรางวัลอื่นๆ มากมาย

ออกเลขที่ถูกรางวัล : วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตรวจผลการออกสลาก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 และที่ www.chula.ac.th  หรือ Mobile Application : Thai Red Cross

รับรางวัล : ชั้น 3 อาคารจามจุรี 5 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
* ผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้ *

สลากกาชาดจุฬาฯ มีจำหน่ายที่ ตัวแทนคณะ สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาฯ
สอบถามข้อมูล โทร. 0-2218-0384, 0-2218-0066

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย