ข่าวสารจุฬาฯ

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ Online “วงเครื่องสาย คณะเพื่อนรัก””

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ การแสดงจุฬาวาทิต ครั้งที่ 216 “วงเครื่องสาย คณะเพื่อนรัก” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ซึ่งเป็นการจัดการแสดงในรูปแบบออนไลน์  บทเพลงไพเราะที่นำมาบรรเลง อาทิ  เพลงโหมโรงราโค  เพลงตะลุ่มโปง สองชั้น  เพลงหกบท เถา  เพลงทยอยญวน เถา  เพลงจีนขิมใหญ่ สองชั้น (การบรรเลงจะเข้หมู่)  เพลงตับเรื่องสามก๊ก  และเพลงจีนเก็บบุปผา สองชั้น

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย