ข่าว

เชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตผกผันของเฉาจื๋อ (โจสิด) แห่งยุคสามก๊ก”

เชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตผกผันของเฉาจื๋อ (โจสิด) แห่งยุคสามก๊ก”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ชีวิตผกผันของเฉาจื๋อ (โจสิด) แห่งยุคสามก๊ก” โดย อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล สาขาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. บรรยายและอภิปรายถาม-ตอบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/34QsnrU

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
โทร. 0-2218-4923

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X