ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตผกผันของเฉาจื๋อ (โจสิด) แห่งยุคสามก๊ก”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ชีวิตผกผันของเฉาจื๋อ (โจสิด) แห่งยุคสามก๊ก” โดย อ.ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล สาขาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. บรรยายและอภิปรายถาม-ตอบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/34QsnrU

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
โทร. 0-2218-4923

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย