ข่าว

จุฬาฯ มอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19

จุฬาฯ มอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับมอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19 และฝุ่นจิ๋ว จำนวน 6,000 ขวด จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทแนบโซลูท จำกัด  โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  นำโดย ดร.ศันธยา กิตติโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ ผศ.ดร.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ผู้วิจัยและพัฒนา และ ภญ. พุทธิมน ศรีบนฟ้า ผู้ร่วมก่อตั้ง สตาร์ทอัพ บริษัท แนบโซลูท จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เพื่อส่งมอบสเปรย์ดังกล่าวซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมจากนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เพื่อลดการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง ลดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  และเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X