ข่าว

จุฬาฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จุฬาฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรม   ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ โดยมี ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X