ข่าว

The Most Powerful Brands of Thailand 2020 งานประกาศรางวัลแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทย

The Most Powerful Brands of Thailand 2020 งานประกาศรางวัลแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน The Most Powerful Brands of Thailand 2020 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ครั้งที่ 5 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ร่วมฟังเสวนาถอดรหัสกลยุทธ์การเป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ในหัวข้อ “Powering Brand in the Turbulent World: Brand Power towards Lifeline Engagement” โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ หัวหน้าภาควิชาการตลาด

    ผู้สนใจร่วมงานสำรองที่นั่งภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/u/1/d/1mJvBimfIh1mUCdcjjRjrooTlEJGfgmjWYWabGgVxUR4/viewform?edit_requested=true

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X