ข่าว

เปิดตัวแอปพลิเคชัน CU Savings COOP รูปแบบใหม่

เปิดตัวแอปพลิเคชัน CU Savings COOP รูปแบบใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน CU Savings COOP รูปแบบใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 พร้อมสาธิตการใช้งานโดย ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ในงาน มีการบรรยายเรื่อง “บริหารเงินแบบไหนในยุค New Normal” โดยคุณมณีพร ดวงมณี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบัน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมศุภชัย วานิชวัฒนา

คุณฉัตรชุลี ชาติปัญญาวุฒิ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า แอปพลิเคชันนี้เป็น CU Savings COOP เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการฝากถอนและโอนเงินออนไลน์ทั้งในระหว่างบัญชีสมาชิก และระหว่างสหกรณ์กับ 3 ธนาคารซึ่งร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร ไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เพียงแค่สมาชิกซึ่งมีบัญชีธนาคารแล้วสหกรณ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและเชื่อมต่อไปยังธนาคาร แอปพลิเคชั่นนี้ตอบโจทย์สมาชิกได้เป็นอย่างดี การลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โทร. 0-2218-0555 ต่อ 1101 หรือ http://www.savings.chula.ac.th/

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X