ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ ได้รับ “รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563”

วศิน ศักดิ์ประทีปกร  นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาไทยดีเด่น ระดับ Gold เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งสโมสรโรตารีจตุจักรจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งทางด้านจริยธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม กีฬา ศิลปะ ภาษา การพัฒนาอาชีพ นวัตกรรม

“ดีใจที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาภาษาไทยดีเด่น ได้นำเสนอสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานที่ได้ทำมาทั้งหมด” วศิน (น้องต้า) กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาการใช้ภาษาไทย มีการคัดเลือกจากผลงานด้านภาษาไทยและด้านจิตอาสา สำหรับผลงานด้านภาษาไทย วศินชอบเขียนเรียงความหรือบทความส่งประกวด เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกิจการ และจากหลากหลายหน่วยงาน

นอกจากความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยแล้ว วศินเป็นผู้ที่มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ปัจจุบันวศินดำรงตำแหน่งสภาเยาวชนของเขตบางคอแหลม ทำหน้าที่ดูแลศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน นอกจากนี้ยังเคยเป็นจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสานอกสถานที่ รวมไปถึงการออกค่ายต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และ เป็นสมาชิกสภานิสิต จุฬาฯด้วย

“ประโยชน์จากการทำจิตอาสา อย่างแรกคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา ทุกครั้งที่ได้ทำอะไรใหม่ๆ เราจะโตขึ้น ได้เรียนรู้มากขึ้น ได้รู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรควรจะแก้ไขอย่างไร จะวางแผนอย่างไร และแน่นอนว่าการทำจิตอาสาจะเกิดประโยชน์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความรู้จากการสอนหนังสือในโรงเรียน อย่างต้าถนัดภาษาไทย ต้าจะสอนภาษาไทยให้เด็กๆ ได้มีความรู้มากขึ้น รู้สึกภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้แก่น้องๆ” วศิน กล่าว

วศิน ฝากถึงน้องๆ เยาวชนว่า “ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จได้ เราต้องหาสิ่งที่ตนเองถนัดก่อน ต้องรู้ว่าตนเองถนัดอะไร หาตนเองให้เจอ เหมือนที่ต้ารู้ว่าตนเองถนัดภาษาไทย และมุ่งไปด้านภาษาไทยให้ชัดเจน และทำให้เต็มที่และดีที่สุด”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย