ข่าวสารจุฬาฯ

หอสมุดกลาง เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงสอบปลายภาคนี้

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอสมุดกลาง) เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการสอบปลายภาคการศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563 โดยจะเปิดให้บริการตามเวลาดังนี้

หอสมุดกลาง

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณ ชั้น 1 และ 2

เปิดให้บริการถึง 24.00 น. บริเวณ ชั้น 4 และ 5

ห้องสมุดสาขาจามจุรี 9

เปิดให้บริการ 08.00 – 24.00 น. บริเวณ ชั้น 1

ห้องสมุดสาขาจามจุรี 10

เปิดให้บริการ 09.00 – 21.00 น. บริเวณ ชั้น 2

ดูตารางเปิด-ปิด เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/34gVCVS

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย