ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน้าหอประชุมจุฬาฯ โดยมี ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมในพิธี จากนั้นนิสิตจุฬาฯ ร่วมพิธีถวายบังคม  โดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา 08.30 น. ผู้บริหารจุฬาฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และนิสิตจุฬาฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช พระลานพระราชวังดุสิต

เวลา 10.00 น. ณ  ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันมีประชาคมจุฬาฯ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า นอกจากนี้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชังด้วย

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย