ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการและเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กในวัยเรียน”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการและเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กในวัยเรียน” ระหว่างวันที่ 14-15 และ 27-29 พฤศจิกายน 2563  ณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยากรนำโดย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต อดีตคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ นักจิตวิทยาด้านการปรับพฤติกรรม หนึ่งในผู้บุกเบิกศาสตร์แห่งการปรับพฤติกรรมในประเทศไทย

การอบรมจะมีทั้งการบรรยาย ทำกิจกรรม และทดลองปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของราชการ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://bit.ly/BeModWorkshop

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ChulaLifeDi

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย