ข่าวสารจุฬาฯ

ลอยกระทง New Normal ที่จุฬาฯ ประจำปี 2563 ‘Float n Joy ลอยหรือหลอก’

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ‘Float n Joy ลอยหรือหลอก’ ณ บริเวณสระน้ำจุฬาฯ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. สัมผัสบรรยากาศงานลอยกระทงในวันฮาโลวีน และมาช่วยกันสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     งานลอยกระทงจุฬาฯปีนี้มีความพิเศษทั้งรูปแบบการจัดงาน การแสดง และเป็นครั้งแรกที่จัดตรงกับเทศกาลฮาโลวีน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  กิจกรรมงานลอยกระทงบริเวณสระน้ำจุฬาฯ ซึ่งจะมีการลอยกระทงเทียนเช่นทุกปี และส่วนที่สองคือกิจกรรมออนไลน์ โดยมีเว็บไซต์ลอยกระทงจุฬาฯ www.loykratongcu.com ให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปลอยกระทงออนไลน์ได้เป็นครั้งแรก เพื่อลดขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกรูปแบบกระทงที่ต้องการ และเขียนคำอธิษฐาน พร้อมวิเคราะห์รูปแบบกระทงที่ท่านเลือกว่ามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังมีการไลฟ์สดการแสดง โชว์เคสของร้านค้าออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ และ facebook: งานลอยกระทงจุฬาฯ เพื่อตอบโจทย์เรื่องการเว้นระยะห่างในช่วงโควิด -19

ชาริณี สังโยค นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ เปิดเผยว่า “งานลอยกระทงที่จุฬาฯในปีนี้ จุดเข้า-ออกงานที่ทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองก่อนจะเข้าร่วมงาน มีทั้งหมด 2 จุด คือที่หน้าสระน้ำจุฬาฯ  เข้าทางฝั่งคณะวิทยาศาสตร์ ออกทางฝั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหน้าอาคารศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ผู้ที่อยากมาลอยกระทงเทียนบริเวณสระน้ำ เพื่อลดความแออัดบริเวณพื้นที่ลอยกระทง จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนคนในบริเวณดังกล่าว ประมาณ 100 คนต่อรอบ โดยจะมีนิสิตตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเว็บไซต์ จุฬาฯ เช็คอิน เพื่อให้ผู้เข้างานสแกน เพื่อเก็บข้อมูลเข้างาน คล้ายๆ กับแอปพลิเคชันไทยชนะ”

สำหรับการแสดงบนเวทีในปีนี้ อาทิ การแสดงของวงวัชราวลี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากชมรมนาฏศิลป์และการละคอนไทย CU Vet Band รวมถึงการแสดงจากคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมประกวดในธีมฮาโลวีน ได้แก่ คณะจิตวิทยา คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จะเป็นการถ่ายทอดสดจากเวทีอาคารศิลปวัฒนธรรม มายังจอโปรเจคเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล รวมถึงใน Facebook Live และหน้าเว็บไซต์ด้วย

“กระทงที่ใช้ในงานลอยกระทงที่จุฬาฯ ปีนี้ยังขอความร่วมมือให้ใช้กระทงเทียนที่จำหน่ายในงานเท่านั้น เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดขยะ โดยจำหน่ายในราคาชิ้นละ 10 บาท บูทจำหน่ายอยู่ตรงหน้าคณะวิทยาศาสตร์ กระทงเทียนที่ลอยเสร็จแล้วจะถูกเก็บนำไปหลอมใหม่และขายคืนให้ร้านค้าต่อไป ภายในงานยังมีการเพิ่มจุดแยกขยะ ร้านค้าต่างๆ มีการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ มีระยะห่างระหว่างร้าน ตามมาตรการรักษาความสะอาดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายจากทางร้านค้าและสปอนเซอร์ รวมถึงก็การตกแต่งสถานที่ที่มีแลนด์มาร์ก และจุดเช็คอิน ในธีมลอยกระทงและฮาโลวีน ผู้เข้าร่วมงานสามารถแต่งชุดไทยหรือชุดในธีมฮาโลวีนมาร่วมสนุกกันได้ ส่วนเว็บไซต์ลอยกระทงจุฬาฯ จะเปิดให้เริ่มลอยกระทงออนไลน์ได้ ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป”  ชาริณีกล่าว

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย