ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมงานเสวนา “Accounting Infrastructure Promotes Regional Economic Cooperation”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เชิญร่วมฟังการเสวนา “Accounting Infrastructure Promotes Regional Economic Cooperation ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยเป็นการเสวนาผ่านโปรแกรม Zoom

การเสวนาในครั้งนี้จัดโดยสถาบัน AFDI GDLN ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานการบัญชี (Accounting Infrastructure) เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจากภาวะวิกฤต COVID-19 โดยผู้บริหารจากสถาบันนักบัญชีระดับโลก อาทิ Deloitte ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) IASB ร่วมกับมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ระดับภูมิภาคจาก CAREC และ SNAI (Shanghai National Accounting Institute)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://vote.snai.edu/pcvote/1504
ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม  2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2218-2929, 0-2218-2918
E-Mail : chulalibrary@car.chula.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย