ข่าวสารจุฬาฯ

ให้สัมภาษณ์เรื่อง LawLAB นวัตกรรมทางสังคมจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ อ.ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ ผู้ช่วยคณบดี และผู้ดูแลโครงการ LawLAB พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และตัวแทนจากเจ้าของธุรกิจ Sandee for Good ให้สัมภาษณ์รายการ “วันใหม่ วาไรตี้” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วง “ประเด็นสังคม” เกี่ยวกับโครงการ LawLAB นวัตกรรมทางสังคมของจุฬาฯ แพลตฟอร์มใหม่การเรียนกฎหมายจากประสบการณ์จริงของนิสิตคณะนิติศาสตร์ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพ และขอรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมายจากทนายความผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย โครงการ LawLAB ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดโครงการ LawLAB ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว มีนิสิตให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย