ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพื่อสังคม”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ“นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพื่อสังคม” : นิเวศวัฒนธรรมด้านการแสดง สร้างสรรค์ วิจัย และนวัตกรรม ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 -12.30 น.ณ CU Social Innovation Hub อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ (ติดกับอาคารจอดรถคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/nAPgFJDQRfaQtUDe6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
โทร. 0-2218-4802, 0-2218-4804
E-mail : chuladrama@gmail.com

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย