ข่าว

การประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 16

การประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2564 ครั้งที่ 16

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดการประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 16  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 โดยจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปด้านการศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สมัครเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งส่งบทความและงานวิจัยได้ที่
http://thailandpod.org/training/2021/conf16/article.html

ลงทะเบียนและส่ง Abstract ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2039-5527 (วันและเวลาราชการ) หรือ 08-2937-5337
Email: thailandpod@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X